Wy jesteście światłością świata (2022) – Carter Conlon