W dniach ostatecznych, Paweł mówi, że ludzie nie będą chcieli przyjąć zdrowej nauki opartej tylko na Słowie Bożym, a większość wierzących w obawie i w troskach obecnych chwil, chowa się w swoich zgromadzeniach, ale czy my mamy się obawiać czegokolwiek czy chować się? Jeżeli mamy być świadkami Jezusa Chrystusa naszego Zbawiciela, to jednak nasza służba nie powinna być ukryta.

Wersja Polska: Niezależne Chrześcijańskie Studio Filmowe