Paweł mówi, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy, wielu spodziewa się nadejścia obcej religii, wielu spodziewa się antychrysta, jednak Pismo ostrzega nas przed trudnościami natury duchowej, sprawdź czy jesteś przygotowany, sprawdź czy nie jesteś zagrożony, to czas w którym musisz to sprawdzić, czy jesteś bezpieczny?

Wersja Polska: Niezależne Chrześcijańskie Studio Filmowe