Babilon to nie tylko historyczna opowieść zawarta na kartach Pisma Świętego, a to dlatego, że Księga Daniela to nie tylko księga historyczna, to także księga prorocza, a skoro był babilon materialny, więc teraz proroctwo dotyczy babilonu duchowego, ale babilonie wiedz, ze twojego boga nie czcimy i złotemu posągowi, pokłonu NIE oddamy!

Wersja Polska: Niezależne Chrześcijańskie Studio Filmowe