Wezwanie dla letniego, przestraszonego Chrześcijaństwa! 2022!