Zachowaj Słowo Boże! – odrzuć całą reszte i fałszywych proroków!