Zmiany jak widzimy wokoło nas pokazują jasno, ze czas o którym mówi Słowo Boże, dzieją się na naszych oczach. Otwórz Pismo Święte aby zrozumieć więcej i obudzić się!

Wersja Polska: Niezależne Chrześcijańskie Studio Filmowe