Jedna Godzina, proroctwo Izajasza – David Wilkerson