Pamiętaj żonę Lota, nie odwracaj się od Słowa Bożego!