Ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe.