Psalm 3. Psalm Dawida z okresu gdy uciekał przed swoim synem Absalomem.

Produkcja: Niezależne Chrześcijańskie Studio Filmowe