Nie możesz pominąć tej wiadomości, jeżeli jesteś w zgromadzeniu Jezusa Chrystusa, ale czujesz, że przesłanie w twoim zborze nie przekazuje rzetelnie informacji o tym na co się przygotować w czasach ostatecznych i gdzie szukać nadziei na dzisiaj, ale także na dni które nadejdą. Zobacz tą wiadomość, usiądź, zastanów się i wyciągnij wnioski.

Wersja Polska: Niezależne Chrześcijańskie Studio Filmowe