Wypełniło się proroctwo z Księgi Ezechiela mówiące, ze w czasach ostatecznych morze martwe, pozbawione jakiegokolwiek życia, ożyje…

Wersja Polska: Niezależne Chrześcijańskie Studio Filmowe