Historia Religii to seria filmów animowanych dla dorosłych opowiadająca o historii religijnego zwiedzenia oraz jej źródeł w świetle biblijnej prawdy, filmy te przedstawiają także biblijna historie w formie chronologicznej bazując tylko na Piśmie Świętym.

Wersja Polska: Niezależne Chrześcijańskie Studio Filmowe