Świat tonie w odstępstwie, rebelia postępuje z dnia na dzień, czego się spodziewać w czasach ostatecznych? Do czego to wszystko zmierza? Odpowiedź znajduje się w Piśmie Świętym.

Wersja Polska: Niezależne Chrześcijańskie Studio Filmowe