Niesamowite przesłanie wskazujące na Jezusa Chrystusa i tylko na niego, ukazujące cel zbawienia i sposób w jaki wierzący powinni postępować i jakim uczuciem powinni się kierować w stosunku do wszystkich ludzi.

I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi.
Ewangelia Jana 8:32

Poznaj więc Jezusa Chrystusa!

Osiągając cel wiary, zbawienie dusz.
1 List Piotra 1:9

Produkcja: Niezależne Chrześcijańskie Studio Filmowe