Żyjesz w ostatniej części czasu tutaj na ziemi, i tuż przed przyjściem naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, jednak gdy na ziemi robi się coraz ciemniej a czasy są coraz trudniejsze, wiele osób uświadamia sobie, że ich Jezus nie swieci w ciemnosci, odstąp od rzeczy tego świata i poproś Ducha Świętego o nowe serce, nowe życie i nowy cel w twoim życiu w tym ostatnim momencie, póki jest jeszcze czas.

Wersja Polska: Niezależne Chrześcijańskie Studio Filmowe