Pismo Święte, to nie tylko natchniona Duchem Świętym Księga, dana nam przez proroków i uczniów Jezusa Chrystusa, ale także Księga, zawierająca przesłanie dla Dzieci Bożych.

Wersja Polska: Niezależne Chrześcijańskie Studio Filmowe