Genesis chapters 1 and 2.

Produkcja: Niezależne Chrześcijańskie Studio Filmowe