Czy czujesz się dzisiaj wzgardzony, odrzucony lub pokonany? Powinieneś więc przyjrzeć się swojemu powołaniu, tak jak pisze dla nas Paweł w pierwszym swoim liście do koryntian, ponieważ tak jak wiemy moc Boża doskonali się w słabości, zatrzymaj się i usłysz ten głos.

Wersja Polska: Niezależne Chrześcijańskie Studio Filmowe