Wielu oczekuje syna zatracenia zupełnie ignorując fakt, ze tajemnica nieprawości już działa, duch błędu, duch antychrysta już działa, w synach nieposłusznych…

Wersja Polska: Niezależne Chrześcijańskie Studio Filmowe